Το ταξίδι είναι μια από τις καλύτερες εμπειρίες που μπορεί να δώσει η ζωή σε ένα άτομο. Μέσα από τα ταξίδια, οι άνθρωποι μπορούν να γνωρίσουν νέα μέρη, νέες γλώσσες και νέους πολιτισμούς, για να επεκτείνουν τις γνώσεις και τα οράματά τους για τη ζωή.
Ο κύριος σκοπός του εγχειριδίου θα είναι να εκπαιδεύσει τους εσωτερικούς εργαζόμενους στους νέους σχετικά με τη διεξαγωγή εποπτείας της μη τυπικής διαδικασίας κατάρτισης με τους εργαζόμενους νέους που εργάζονται το καλοκαίρι.