Целта на този наръчник е да предостави опростен начин за структуриране и обясняване на информация за условията, от които гостите може да имат нужда и те да бъдат осигурени от целия екип на конкретният туристически обект.

Основната цел на наръчника ще бъде да обучи вътрешнофирмените младежки работници в провеждането на супервизия на процеса на неформално обучение на сезонни работници.