Целта на този наръчник е да предостави опростен начин за структуриране и обясняване на информация за условията, от които гостите може да имат нужда и те да бъдат осигурени от целия екип на конкретният туристически обект.